Het Ulftse Sint Hubertusgilde viert haar jaarlijkse Gildedagen op zaterdag 22 en zondag  23 september. Tijdens deze Gildedagen wordt er geschoten voor het Koningschap, een belangrijke gebeurtenis bij de Schutters.

Op zaterdag start de Gildemis om 17.30 uur in de Petrus en Pauluskerk. De drumfanfare van het Gilde zal de viering muzikaal omlijsten.

Na de Gildemis is er een feestavond voor de leden in de feesttent achter het Klooster.

Zondag 23 september worden het Koningspaar Willem en Karin Feukkink en Jeugdkoning Robin Sewalt voor de laatste maal afgehaald door het Gilde. Zij zullen op deze dag hun titels doorgeven. Na de rondgang volgt het ontbijt met de huldigingen van de jubilarissen. Aanvang van de schietwedstrijden is 11.30 uur. Aansluitend is er een feestmiddag met gezellige muziek in de tent achter het Klooster nabij het verenigingsgebouw van Sint Hubertus, de entree is gratis.

Meer informatie over Sint Hubertus op www.sinthubertusulft.nl