folder budgethulp 1170x650

Nieuw: Budgethulp Oude IJsselstreek

folder budgethulp 1170x650

Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek biedt hulp bij schulden. Dat een maatje ook hulp kan bieden bij geldzaken als er (nog) geen schulden zijn, dat is bij veel mensen niet bekend. Om die reden is er een aparte organisatie opgericht: Budgethulp Oude IJsselstreek, hulp bij geldzaken.

Kijk op de nieuwe website: www.budgethulpoudeijsselstreek.nl

Budgethulp Oude IJsselstreek merkt dat heel veel mensen door schaamte en trots geen of pas veel later hulp zoeken. Bij achterstanden en oplopende schulden is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn; dan is er vaak meer mogelijk om de financiële situatie weer in balans te krijgen. Juist voor die situaties waarin er (nog) geen schulden zijn, maar waarbij toch hulp voor de financiële thuisadministratie gewenst is, is BudgetHulp opgericht. Vooral life-events als scheiding, werkloosheid, ziekte en overlijden geven veel stress omdat er veel geregeld moet worden en vaak leidt tot een inkomensdaling. Denk ook aan geletterdheid en gezinnen met kinderen die opgroeien in armoede en niet de kansen krijgen die voor leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn. Zeker als er sprake is van een moeilijke thuissituatie.

Verwijzers en toeleiders kunnen hierin een signalerende rol in spelen en hun cliënten wijzen op de hulp die BudgetHulp Oude IJsselstreek kan bieden. Mailen kan naar: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl

Vergelijkbare berichten