Op zondag 29 januari kwamen de leden van het Schuttersgilde Sint Hubertus bijeen voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering nam voorzitter Patrick van Wijngaarden afscheid. Na 10 jaar als voorzitter neemt secretaris Marcel Sewalt de voorzittershamer over. Roel Marcus komt in het dagelijks bestuur als Secretaris.

Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat het Ulftse Gilde tijdens het defileren is gepromoveerd naar de Superieure A klasse.

Esther Mentink werd gehuldigd vanwege haar 30-jarig lidmaatschap.

Robert Marcus en Rita Hols-Gunsing werden in het bestuur herbenoemd als Afgevaardigde van de Drumfanfare en Afgevaardigde van de Marketentsters.

Gerry Helmink werd opnieuw benoemd als Algemeen Commandant, Patrick Rougoor als Vaandelcommandant, Patrick van Wijngaarden als Tambour-Maître en Martin Helmink als reserve Tambour-Maître.

Meer informatie op www.sinthubertusulft.nl

___3